Privacy Policy

Zorginzet slaat geen gegevens op van haar klanten en zal deze niet aan derde verstrekken.

Zorginzet beschermt de gegevens van haar klanten. Dit vinden wij belangrijk en moet ook volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Heeft u persoonsgegevens aan ons opgegeven? Of hebben wij gegevens verzameld bij een andere overheidsinstantie zoals de gemeente? Dan heeft u er recht op te weten wat wij met uw gegevens doen. Wij geven uw gegevens niet aan anderen, behalve als:

het wettelijk verplicht is. het nodig is voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak van een andere instantie. u hiervoor toestemming heeft gegeven.